Spowiedź

W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia spowiadamy codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą.

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Lektura duchowa przed rachunkiem sumienia

Pobierz: Kazania św. Jana Marii Vianney (PDF).