Obraz

To największy skarb tej świątyni od najdawniejszych czasów. Jest to wizerunek Maryi z dzieciątkiem trzymanym na lewym ramieniu, w prawej dłoni trzymającej owoc jabłoni (XVII w.) lub brzoskwini (XV w. ).

Historia

Najstarsze wzmianki o łaskami słynącym wizerunku Maryi pochodzą z XVII w., gdzie pisze się o dawno sławnym obrazie, przed którym wierni otrzymują wiele łask i cudów, a szczególnie nawróceń. W tym czasie, stary obraz Matki Bożej z XV w. zostaje przemalowany i powiększony przez Krzysztofa Boguszewicza z Poznania w 1632 r. Na obrazie są umocowane liczne i drogocenne wota, o czym mówią notatki wizytacyjne oraz adnotacje dokonane w księgach metrykalnych. Na wota składają się na przykład dwie korony złocone z perłami i diamentami, sześć sznurów pereł; złote łańcuszki i wisiorki oraz obrączki, krzyżyki itp. Wota te z biegiem czasu zostają sprzedane przez ks. Kasprowicza celem zakupu brakujących paramentów liturgicznych, czy potem na odnowienie świątyni w XIX w. Wota zawieszane przez wieki są znakiem nieustannego kultu Matki Bożej Pocieszenia, aż po dzień dzisiejszy. W roku 1962 przystąpiono do konserwacji obrazu XVII wiecznego. W czasie pracy okazało się, że pod tym malunkiem jest inny obraz i to o wiele starszy – z XV w. Odkrycia dokonali konserwatorzy z Torunia, Ewa i Jerzy Wolscy. Zdecydowano wtedy o przeniesieniu środkowej części obrazu, z podobieństwem Maryi i dzieciątka (z XVII w.) na inne podłoże. Odkryto stary obraz pochodzący z roku 1460 (szkoły bizantyjsko – włoskiej) o wymiarach 53×80 cm. Po odnowieniu i konserwacji, stał się znowu obiektem kultu i czci.

Koronacja

Na prośbę OO. Paulinów ks. Stefan kard. Wyszyński – prymas Polski uprosił Stolicę Apostolską o pozwolenie na dokonanie koronacji cudownego wizerunku, złotymi koronami papieskimi. Koronacji dokonał ks. Kard. Stefan Wyszyński w dniu 12. 09. 1976 r. w obecności 12 biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz dziesiątków tysięcy wiernych, przybyłych z arch. Gnieźnieńskiej i Poznańskiej oraz diecezji Włocławskiej. 

Pielgrzymki

Do dzisiaj żywy kult Maryi gromadzi rzesze wiernych, szczególnie w doroczny odpust, który przypada w niedzielę po 8 września. Wiele pielgrzymek przybywa pieszo, np. z Wrześni – niemal z wszystkich parafii, Miłosławia, Orzechowa, Czerniejewa, Czeszewa – harcerze ze szczepu im. Marii Konopnickiej, Sokolnik, Kaczanowa, Nietrzanowa, Winnogóry, a najstarsza ze Środy Wielkopolskiej pielgrzymuje już 126 lat, dziękując Maryi Biechowskiej za ocalenie miasta od zarazy. W tygodniu po odpuście (wtorek, środa, niedziela) przybywają bardzo liczne pielgrzymki chorych z dekanatów Środa Wielkopolska, Września i Miłosław prosząc o łaski zdrowia i cierpliwości w dźwiganiu krzyża cierpień i choroby oraz o pocieszenie w trudnych chwilach życia. Do Sanktuarium przybywają pielgrzymi nie tylko na same uroczystości odpustowe. W Sanktuarium odbywają się dni skupienia, rekolekcje.